fejlec bal
fejlec kozepe
fejlec jobb

A Családsegítő Központ eredeti épületét Ártézi Közfürdőnek építették a Ligetben, melyet 1896. május 3-án adtak át a közönségnek. A fürdőt követően sokáig Úttörőházként üzemelt.

A Szentesi Családsegítő Központot a Képviselő-testület 1993. augusztus 01-jei hatállyal, a 96/1993. (VII.2.) KT határozatával hozta létre, akkor még Városi Gyermekház és Családsegítő Szolgálat néven. Feladatként megkapta - az akkor életbe lépő Szociális törvényben új ellátásként megfogalmazott - családsegítő szolgálat beindítását, továbbá néhány éve már működő közoktatási feladatok biztosítását. Ilyenek voltak a városi logopédia, a nevelési tanácsadás, a gyógytestnevelés, az óvodás úszásoktatás és a nyári napközis tábor üzemeltetése.

A megalakulást követően, a helyi igények, a pályázatok nyújtotta lehetőségek, a vonatkozó jogszabályi változások és az intézményben folyó szakmai fejlesztések következtében feladatköre folyamatosan bővült és fejlődött, így az intézmény mára már a szociális és gyermekjóléti alapellátások területén komplex szolgáltatásokkal szolgálja a lakosságot. Feladatköréből adódóan együttműködik a város és a térség egészségügyi, más szociális szolgáltatóival és intézményeivel, illetve hatóságaival.

Intézményünk közel 30 éves működése során kiemelt feladataként kezelte a helyi szinten megjelenő igények feltérképezését, a felszínre került problémákra történő válaszkeresést. Ennek eredményeként intézményfejlesztési stratégiánk során (mely igazodik a városi stratégiához) az alábbi ellátások létrehozását valósítottuk meg:

1. Családsegítő Szolgálat 1993 – 2016 (átalakult)
2. Pedagógiai Szakszolgálat (nevelési tanácsadó, logopédia) 1993 - 2005 (önálló lett)
3. Szigligeti Üdülőtábor 1993-tól folyamatosan
4. Krízisotthon (18 fős anya-gyermek szálló) 1995 - 2000 (átalakult)
5. Hajléktalan átmeneti szálló (22 férfi, 10 nő) 1996 - 1997 (önálló lett)
6. Éjjeli menedékhely (18 férfi, 8 nő) 1996 - 1997 (önálló lett)
7. Nappali Melegedő (30 fő) 1997 - 1997 (önálló lett)
8. Népkonyha (40 adag) 1996 - 1997 (önálló lett)
9. Gyermekjóléti szolgálat 1997-tól folyamatosan
10. Megyei módszertani megbízás (Gyermekjóléti Szolgálat) 1999 - 2014
11. Helyettes szülői hálózat 2000-tól folyamatosan
12. Családok Átmeneti Otthona (8 család, 33 fő) 2000-tól folyamatosan
13. Gyermekek Átmeneti Otthona (6 szoba, 23 férőhely) 2004-tól folyamatosan
14. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2004-tól folyamatosan
15. Tanyagondnoki Szolgálat (3 körzet) 2005-tól folyamatosan
16. Pepita Macska Ifjúsági Klub 2005 – 2011 (átalakult)
17. Dózsa-ház Közösségi Tér 2011-tól folyamatosan
18. Népkonyha (30 adag) 2011-tól folyamatosan
19. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2016-tól folyamatosan
20. Család- és Gyermekjóléti Központ 2016-tól folyamatosan

A jelenlegi szolgáltatás-struktúra működtetése, és az elmúlt évek alatt megvalósított ellátások kialakítása során szerzett tapasztalatok kiváló lehetőséget biztosítanak egyfelől a családok, gyermekek komplex segítésére, másfelől pedig a helyi, kielégítetlen szükségletek, a különböző szempontok alapján veszélyeztetett rétegek és csoportok sokszempontú feltárására, az esetlegesen hiányzó ellátások megszervezésére.

Jelenleg a Család- és Gyermekjóléti Központ, a Családok Átmeneti Otthona, és a Gyermekek Átmeneti Otthona járási ellátási területen működik.